Правила оформлення статті в журналі “Smart & Young”

Вимоги до оформлення наукової статті
Форма статті
A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені і підготовлені у форматі Microsoft Word (* .doc або * .docx)
Поля
всі сторони – 2 см
Основний шрифт
Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту
14 пунктів
Міжрядковий інтервал
полуторнии
Вирівнювання тексту
по ширині
автоматична розстановка переносів
включена
абзацний відступ (новий рядок)
1,25 см
Нумерація сторінок
не ведеться
Малюнки та таблиці
необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули
якщо в статті присутні формули, їх необхідно оформлювати: картинкою, за допомогою програми Mathtype (версія 5.0 або вище) або продублювати статтю в форматі *.pdf (якщо формули будуть оформлені не одним з наведених варіантів, видавництво повністю знімає з себе відповідальність за їх відображення)
Посилання на літературу
у квадратних дужках по тексту [3, с. 123], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
Обсяг
від 5 до 15 сторінок включно

 

Приклад оформлення наукової статті